Tìm người kết nối

26/5/23

Em Tên Thảo hiện đang là sinh viên năm nhất, do hoàn cảnh khó khăn em cần người hỗ trợ giúp đỡ kinh tế để em phụ giúp 1 phần cùng gia đình,được 1 người chị khoá trên giới thiệu đến đây, em tin tưởng và mong muốn được kết nối với ai đó thương yêu và giúp đỡ,Em hiện cũng đang làm thêm nhưng cũng ảnh hưởng tới thời gian học, em sẽ cố làm tốt nhưng yêu cầu đối phương đưa ra, rất mong muốn được kết nối với ai có nhu cầu ạ
Kết nối với Thảo liên hệ zalo em 0917916711 ạ

30/10/2023 03:34
em cần hỗ trợ bao nhiêu 1 tháng vậy?
30/10/2023 04:02
Em check inbox nhé!
@Thu Thao: Em Tên Thảo hiện đang là sinh viên năm nhất, do hoàn cảnh khó khăn em cần người hỗ trợ giúp đỡ kinh tế để em phụ giúp 1 phần cùng gia đình,được 1 người chị khoá trên giới thiệu đến đây, em tin tưởng và mong muốn được kết nối với ai đó thương yêu và giúp đỡ,Em hiện cũng đang làm thêm nhưng cũng ảnh hưởng tới thời gian học, em sẽ cố làm tốt nhưng yêu cầu đối phương đưa ra, rất mong muốn được kết nối với ai có nhu cầu ạ Kết nối với Thảo liên hệ zalo em 0917916711 ạ
30/10/2023 10:09
Sao lại tranh baby của tôi
@fRzzy: Em check inbox nhé! @Thu Thao: Em Tên Thảo hiện đang là sinh viên năm nhất, do hoàn cảnh khó khăn em cần người hỗ trợ giúp đỡ kinh tế để em phụ giúp 1 phần cùng gia đình,được 1 người chị khoá trên giới thiệu đến đây, em tin tưởng và mong muốn được kết nối với ai đó thương yêu và giúp đỡ,Em hiện cũng đang làm thêm nhưng cũng ảnh hưởng tới thời gian học, em sẽ cố làm tốt nhưng yêu cầu đối phương đưa ra, rất mong muốn được kết nối với ai có nhu cầu ạ Kết nối với Thảo liên hệ zalo em 0917916711 ạ
31/10/2023 01:00
Thêm một sự lựa chọn cho em ấy thôi bác hehe
@tenlaginhi: Sao lại tranh baby của tôi
Bạn cần Đăng ký hoặc Đăng nhập để trả lời bài viết này.